ชนะเลิศประกวดออกแบบสื่อวิดีโอบริษัท ARIT

Created by cmm_editor
on 10th December 2018  |  Award
ชนะเลิศประกวดออกแบบสื่อวิดีโอบริษัท ARIT

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีม Timeless จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการประกวดออกแบบสื่อวิดีโอ
Motion Graphic Contest 2017 ในหัวข้อ “Get certify today change tomorrow” ใบประกาศนียบัตรทางด้านไอทีสร้างโอกาสและความสำเร็จในอนาคตคุณได้อย่างไร โดยได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันประกาศผลรางวัล: 12 Feb 2017