ศึกษาดูงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Created by cmm_editor
on 3rd March 2020  |   News
ศึกษาดูงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 11 คน ที่กำลังศึกษาในรายวิชา CMM370 Lighting Design โดยมีอาจารย์พิพัฒน์ เอกตระกูล เป็นอาจารย์ผู้สอน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม9 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การผลิตรายการข่าวต้นชั่วโมง โดยคุณสุวิไล รัตนสุคนธ์ บรรณาธิการชำนาญงานการ กองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ สำนักข่าวไทย และเข้าชมรายการถ่ายทอดสดรายการคุยขโมงบ่าย3โมง ทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดแสงในสตูดิโอ มุมกล้อง ตลอดจนกระบวนการถ่ายทำรายการสด