ANIMATION PROJECT 2019 : " VIOLATION "

Created by cmm_editor
on 3rd November 2020  |  Animation
ANIMATION PROJECT 2019 : " VIOLATION "

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ สะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

 
 
จัดทำโดย
นายธนโชติ โชติสัจจานันท์
นางสาวสุเจตนา จงจะริยะสถาพร
 
 
ที่ปรึกษา
ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง

Relate Works